Vrba černá

Dřevina Vrba černá
Anglický název Black willow
Alternativní název
Latinský název Salix nigra
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška 20 - 30 m
Kmen / Průměr 0,6 - 1,0 m
Lokalita
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.36
Specifická hmotnost (12% MC) 0,42
Janka Tvrdost 1920 lbf
Modul pevnosti v ohybu 53,8 MPa
Modul pružnosti 6,97 GPa
Pevnost v tlaku 28,3 MPa
Seschnutí Radial 3,3%
Tangential 8,7%
Volumetric 13,9%
T/R Ratio 2,6
m³/BDU 3,20
m³/BDMT 2,94
Ton/BDU 3,17
Tonne/BDU 2,87
Tonne/BDMT 2,64