Vrba jíva

Dřevina Vrba jíva
Anglický název Goat willow
Alternativní název
Latinský název Salix caprea
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška m
Kmen / Průměr m
Lokalita Írán, Japonsko, Evropa
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.396
Specifická hmotnost (12% MC)
Janka Tvrdost lbf
Modul pevnosti v ohybu MPa
Modul pružnosti GPa
Pevnost v tlaku MPa
Seschnutí Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT