Vrba bílá

Dřevina Vrba bílá
Anglický název White willow
Alternativní název
Latinský název Salix alba
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška 20 - 30 m
Kmen / Průměr 1 - 1,2 m
Lokalita Evropa, Asie
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.34
Specifická hmotnost (12% MC) 0,40
Janka Tvrdost 2530 lbf
Modul pevnosti v ohybu 56,2 MPa
Modul pružnosti 7,76 GPa
Pevnost v tlaku 26,9 MPa
Seschnutí Radial 4,2%
Tangential 7,2%
Volumetric 11,5%
T/R Ratio 1,7
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT