Vrba křehká

Dřevina Vrba křehká
Anglický název Crack willow
Alternativní název Brittle willow
Latinský název Salix fragilis
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška 10 - 18 m
Kmen / Průměr 0,6 - 1,0 m
Lokalita Evropa, Asie
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.34
Specifická hmotnost (12% MC) 0,43
Janka Tvrdost 2830 lbf
Modul pevnosti v ohybu 64,9 MPa
Modul pružnosti 7,95 GPa
Pevnost v tlaku 24,4 MPa
Seschnutí Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT