Nářezové plány

Nástroj pro optimalizaci nářezových plánů

Generování kusovníků
Odhady nákladů
Spotřeby materiálu
Přenos dat porezových plánů do mobilní aplikace