Vrba jíva

Dřevina : Vrba jíva
Anglický název : Goat willow
Alternativní název :
Latinský název : Salix caprea
Typ : Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška : m
Kmen / Průměr : m
Lokalita : Írán, Japonsko, Evropa
Více informací : Wikipedia
Specifická hmotnost : 0.396
Specifická hmotnost (12% MC) :
Janka Tvrdost : lbf
Modul pevnosti v ohybu : MPa
Modul pružnosti : GPa
Pevnost v tlaku : MPa
Seschnutí : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :