Dub čárkolistý

Dřevina Dub čárkolistý
Anglický název Willow oak
Alternativní název
Latinský název Quercus phellos
Typ
Rozměry stromu / Výška 20 - 30 m
Kmen / Průměr 1 - 1,5 m
Lokalita Severní Amerika
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.56
Specifická hmotnost (12% MC) 0,77
Janka Tvrdost 6490 lbf
Modul pevnosti v ohybu 100,0 MPa
Modul pružnosti 13,10 GPa
Pevnost v tlaku 48,6 MPa
Seschnutí Radial 5,0%
Tangential 9,6%
Volumetric 18,9%
T/R Ratio 1,9
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT