Dub žlutý

Dřevina Dub žlutý
Anglický název Balkanic durmast oak
Alternativní název Durmast oak
Latinský název Quercus dalechampii
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška m
Kmen / Průměr m
Lokalita Evropa
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost
Specifická hmotnost (12% MC)
Janka Tvrdost lbf
Modul pevnosti v ohybu MPa
Modul pružnosti GPa
Pevnost v tlaku MPa
Seschnutí Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT