Dub šarlatový

Dřevina Dub šarlatový
Anglický název Scarlet oak
Alternativní název
Latinský název Quercus coccinea
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška 20 - 30 m
Kmen / Průměr 1 - 1,2 m
Lokalita Spojené státy americké
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.60
Specifická hmotnost (12% MC) 0,79
Janka Tvrdost 6230 lbf
Modul pevnosti v ohybu 120,0 MPa
Modul pružnosti 13,20 GPa
Pevnost v tlaku 57,4 MPa
Seschnutí Radial 4,4%
Tangential 10,8%
Volumetric 14,7%
T/R Ratio 2,5
m³/BDU 1,91
m³/BDMT 1,75
Ton/BDU 2,56
Tonne/BDU 2,33
Tonne/BDMT 2,14