Dub čárkolistý

Dřevina : Dub čárkolistý
Anglický název : Willow oak
Alternativní název :
Latinský název : Quercus phellos
Typ :
Rozměry stromu / Výška : 20 - 30 m
Kmen / Průměr : 1 - 1,5 m
Lokalita : Severní Amerika
Více informací : Wikipedia
Specifická hmotnost : 0.56
Specifická hmotnost (12% MC) : 0,77
Janka Tvrdost : 6490 lbf
Modul pevnosti v ohybu : 100,0 MPa
Modul pružnosti : 13,10 GPa
Pevnost v tlaku : 48,6 MPa
Seschnutí : Radial : 5,0%
Tangential : 9,6%
Volumetric : 18,9%
T/R Ratio : 1,9
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :
Inzerce