Jilm plavý

Dřevina Jilm plavý
Anglický název Slippery elm
Alternativní název Red elm, Gray elm, Soft elm, Moose elm, Indian elm
Latinský název Ulmus rubra
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška 30 m
Kmen / Průměr 1 m
Lokalita Severní Amerika
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.48
Specifická hmotnost (12% MC)
Janka Tvrdost 3830 lbf
Modul pevnosti v ohybu 89,7 MPa
Modul pružnosti 10,28 GPa
Pevnost v tlaku 43,9 MPa
Seschnutí Radial 4,9%
Tangential 8,9%
Volumetric 13,8%
T/R Ratio 1,8
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT