Jilm horský / Jilm drsný

Dřevina Jilm horský / Jilm drsný
Anglický název Wych elm
Alternativní název Scots elm
Latinský název Ulmus glabra / Ulmus montana
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška 20 - 30 m
Kmen / Průměr 0,6 - 1,2 m
Lokalita Evropa
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.55
Specifická hmotnost (12% MC) 0,64
Janka Tvrdost 4400 lbf
Modul pevnosti v ohybu 98,2 MPa
Modul pružnosti 11,14 GPa
Pevnost v tlaku 46,3 MPa
Seschnutí Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT