Jilm evropský (holandský)

Dřevina Jilm evropský (holandský)
Anglický název Dutch elm
Alternativní název Hollandica
Latinský název Ulmus hollandica Major
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška 25 - 35 m
Kmen / Průměr 1 - 1,5 m
Lokalita Evropa
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.43
Specifická hmotnost (12% MC) 0,63
Janka Tvrdost 3790 lbf
Modul pevnosti v ohybu 68,7 MPa
Modul pružnosti 7,52 GPa
Pevnost v tlaku 32,0 MPa
Seschnutí Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT