Jilm vaz / Vaz obecný

Dřevina : Jilm vaz / Vaz obecný
Anglický název : European white elm
Alternativní název : Fluttering Elm, Spreading Elm, Russian Elm
Latinský název : Ulmus laevis
Typ : Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška : m
Kmen / Průměr : m
Lokalita : Evropa
Více informací : Wikipedia
Specifická hmotnost : 0.551
Specifická hmotnost (12% MC) :
Janka Tvrdost : lbf
Modul pevnosti v ohybu : MPa
Modul pružnosti : GPa
Pevnost v tlaku : MPa
Seschnutí : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :