Jilm evropský (holandský)

Dřevina : Jilm evropský (holandský)
Anglický název : Dutch elm
Alternativní název : Hollandica
Latinský název : Ulmus hollandica Major
Typ : Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška : 25 - 35 m
Kmen / Průměr : 1 - 1,5 m
Lokalita : Evropa
Více informací : Wikipedia
Specifická hmotnost : 0.43
Specifická hmotnost (12% MC) : 0,63
Janka Tvrdost : 3790 lbf
Modul pevnosti v ohybu : 68,7 MPa
Modul pružnosti : 7,52 GPa
Pevnost v tlaku : 32,0 MPa
Seschnutí : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :