Topol šedý

Dřevina Topol šedý
Anglický název Grey poplar
Alternativní název
Latinský název Populus x canescens
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška m
Kmen / Průměr m
Lokalita Francie, Velká Británie, Itálie, Severní Makedonie, Ruská federace
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.39
Specifická hmotnost (12% MC)
Janka Tvrdost lbf
Modul pevnosti v ohybu MPa
Modul pružnosti GPa
Pevnost v tlaku MPa
Seschnutí Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT