Topol hrubolistý

Dřevina Topol hrubolistý
Anglický název Bigtooth aspen
Alternativní název Large-tooth, American aspen, White poplar
Latinský název Populus grandidentata
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška 20 - 25 m
Kmen / Průměr 0,6 - 0,7 m
Lokalita Severní Amerika
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.36
Specifická hmotnost (12% MC) 0,43
Janka Tvrdost 1870 lbf
Modul pevnosti v ohybu 62,8 MPa
Modul pružnosti 9,86 GPa
Pevnost v tlaku 36,6 MPa
Seschnutí Radial 3,3%
Tangential 7,9%
Volumetric 11,8%
T/R Ratio 2,4
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT