Topol osikový / Osika

Dřevina Topol osikový / Osika
Anglický název European aspen
Alternativní název Eurasian aspen, Quaking aspen
Latinský název Populus tremula
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška 15 - 20 m
Kmen / Průměr 0.6 - 1 m
Lokalita Evropa, Asie
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.387
Specifická hmotnost (12% MC) 0.45
Janka Tvrdost 1560 lbf
Modul pevnosti v ohybu 57.9 MPa
Modul pružnosti 8.14 GPa
Pevnost v tlaku 29.3 MPa
Seschnutí Radial 3.5%
Tangential 6.7%
Volumetric 11.5%
T/R Ratio 1.9
m³/BDU 2.79
m³/BDMT 2.56
Ton/BDU 2.91
Tonne/BDU 2.64
Tonne/BDMT 2.42