Jasan čtyřhranný / čtverhranný

Dřevina Jasan čtyřhranný / čtverhranný
Anglický název Blue ash
Alternativní název
Latinský název Fraxinus quadrangulata
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška 15 - 25 m
Kmen / Průměr 0,6 - 1,0 m
Lokalita Spojené státy americké
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.53
Specifická hmotnost (12% MC) 0,64
Janka Tvrdost 9030 lbf
Modul pevnosti v ohybu 95,2 MPa
Modul pružnosti 9,66 GPa
Pevnost v tlaku 48,1 MPa
Seschnutí Radial 3,9%
Tangential 6,5%
Volumetric 11,7%
T/R Ratio 1,7
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT