Jasan úzkolistý

Dřevina Jasan úzkolistý
Anglický název Narrow-leafed ash
Alternativní název
Latinský název Fraxinus angustifolia
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška m
Kmen / Průměr m
Lokalita Evropa, Afrika, Asie
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.587
Specifická hmotnost (12% MC)
Janka Tvrdost lbf
Modul pevnosti v ohybu MPa
Modul pružnosti GPa
Pevnost v tlaku MPa
Seschnutí Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT