Jasan oregonský

Dřevina Jasan oregonský
Anglický název Oregon ash
Alternativní název
Latinský název Fraxinus latifolia
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška 20 - 25 m
Kmen / Průměr 0,3 - 1,0 m
Lokalita Severní Amerika
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.50
Specifická hmotnost (12% MC) 0,61
Janka Tvrdost 5160 lbf
Modul pevnosti v ohybu 87,6 MPa
Modul pružnosti 9,38 GPa
Pevnost v tlaku 41,7 MPa
Seschnutí Radial 4,1%
Tangential 8,1%
Volumetric 13,2%
T/R Ratio 2,0
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT