Švestka domácí

Dřevina Švestka domácí
Anglický název Plum
Alternativní název
Latinský název Prunus domestica
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška 6 - 7,5 m
Kmen / Průměr 0,3 m
Lokalita Evropa
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.61
Specifická hmotnost (12% MC) 0,79
Janka Tvrdost 6900 lbf
Modul pevnosti v ohybu 88,3 MPa
Modul pružnosti GPa
Pevnost v tlaku MPa
Seschnutí Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT