Šácholan zašpičatělý

Dřevina Šácholan zašpičatělý
Anglický název Magnolia / Cucumbertree
Alternativní název Cucumber magnolia, Blue magnolia
Latinský název Magnolia acuminata
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška 15 - 24 m
Kmen / Průměr 0,6 - 1 m
Lokalita Kanada, Spojené státy americké
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.44
Specifická hmotnost (12% MC) 0,53
Janka Tvrdost 3110 lbf
Modul pevnosti v ohybu 84,8 MPa
Modul pružnosti 12,55 GPa
Pevnost v tlaku 43,5 MPa
Seschnutí Radial 5,2%
Tangential 8,8%
Volumetric 13,6%
T/R Ratio 1,7
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT