Javor babyka

Dřevina Javor babyka
Anglický název Field maple
Alternativní název Hedge maple
Latinský název Acer campestre
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška 15 - 20 m
Kmen / Průměr 0,3 - 0,6 m
Lokalita Evropa
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.525
Specifická hmotnost (12% MC) 0,69
Janka Tvrdost 5110 lbf
Modul pevnosti v ohybu 123,0 MPa
Modul pružnosti 11,80 GPa
Pevnost v tlaku MPa
Seschnutí Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT