Certifikácia stavebného dreva, väzníkov, drevostavieb – značka CE


Potřebujete rychle zveřejnit svoji nabídku?
Klikněte zde pro bezplatné zveřejnění inzerátu!

Certifikácia stavebného dreva, väzníkov, drevostavieb – značka CE

Prodej / Nabídka > Služby

Certifikácia stavebného dreva
Máte zákonnú, povinnú certifikáciu stavebného dreva podľa harmonizovanej európskej normy EN 14081-1? Ak nie, môžete sa obrátiť na Drevársky ústav a získať označenie CE na predaj výrobkov na Slovensku, v Českej republike a v celej EÚ.

Certifikácia väzníkov, zložených nosníkov a prievlakov
Certifikácia väzníkov, zložených nosníkov a prievlakov s dokumentáciou pri použití dreva s impregnáciou alebo bez nej. Túto povinnosť majú všetci dodávatelia na trh, t. j. výrobcovia a distribútori. Platí pre celú EÚ.

Certifikácia ETA pre drevostavby – značka CE
Európska organizácia pre technické posudzovanie inovatívnych stavebných výrobkov umožňuje výrobcom získať značku CE na predaj výrobkov do EÚ, Švajčiarska a Turecka. To umožňuje výrobcom drevostavieb, na ktorých stavby sa nevzťahuje žiadna harmonizovaná norma (hEN) alebo sa na ne nevzťahuje úplne, vyvážať svoje výrobky do iných krajín.
06.06.2023

Bezplatný inzerát

Pro kontakt na inzerujícího klikněte sem!

Zpráva

DREVARI.SK, s.r.o.