Jilm nízký (sibiřský)

Dřevina Jilm nízký (sibiřský)
Anglický název Siberian elm
Alternativní název Asiatic elm, Dwarf elm, Turkestan elm
Latinský název Ulmus pumila / Ulmus pinnato-ramosa
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška m
Kmen / Průměr m
Lokalita Čína, Indie, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Mongolsko
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.46
Specifická hmotnost (12% MC)
Janka Tvrdost lbf
Modul pevnosti v ohybu MPa
Modul pružnosti GPa
Pevnost v tlaku MPa
Seschnutí Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT