Jilm vysoký

Dřevina : Jilm vysoký
Anglický název : English elm
Alternativní název : Carpathian elm
Latinský název : Ulmus procera
Typ : Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška : 25 - 35 m
Kmen / Průměr : 1 - 2 m
Lokalita : Evropa
Více informací : Wikipedia
Specifická hmotnost : 0.442
Specifická hmotnost (12% MC) :
Janka Tvrdost : 3580 lbf
Modul pevnosti v ohybu : 62,0 MPa
Modul pružnosti : 7,23 GPa
Pevnost v tlaku : 31,3 MPa
Seschnutí : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :