Jilm vysoký

Dřevina Jilm vysoký
Anglický název English elm
Alternativní název Carpathian elm
Latinský název Ulmus procera
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška 25 - 35 m
Kmen / Průměr 1 - 2 m
Lokalita Evropa
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.442
Specifická hmotnost (12% MC)
Janka Tvrdost 3580 lbf
Modul pevnosti v ohybu 62,0 MPa
Modul pružnosti 7,23 GPa
Pevnost v tlaku 31,3 MPa
Seschnutí Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT