Topol šedý

Dřevina : Topol šedý
Anglický název : Grey poplar
Alternativní název :
Latinský název : Populus x canescens
Typ : Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška : m
Kmen / Průměr : m
Lokalita : Francie, Velká Británie, Itálie, Makedonie, Ruská federace
Více informací : Wikipedia
Specifická hmotnost : 0.39
Specifická hmotnost (12% MC) :
Janka Tvrdost : lbf
Modul pevnosti v ohybu : MPa
Modul pružnosti : GPa
Pevnost v tlaku : MPa
Seschnutí : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :