Jasan zimnář / manový

Dřevina Jasan zimnář / manový
Anglický název Manna ash
Alternativní název Flowering ash, South European Flowering Ash
Latinský název Fraxinus ornus
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška m
Kmen / Průměr m
Lokalita Libanon, Sýrie, Turecko, Evropa
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost
Specifická hmotnost (12% MC)
Janka Tvrdost lbf
Modul pevnosti v ohybu MPa
Modul pružnosti GPa
Pevnost v tlaku MPa
Seschnutí Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT