Jasan zimnář / manový

Dřevina : Jasan zimnář / manový
Anglický název : Manna ash
Alternativní název : Flowering ash, South European Flowering Ash
Latinský název : Fraxinus ornus
Typ : Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška : m
Kmen / Průměr : m
Lokalita : Libanon, Sýrie, Turecko, Evropa
Více informací : Wikipedia
Specifická hmotnost :
Specifická hmotnost (12% MC) :
Janka Tvrdost : lbf
Modul pevnosti v ohybu : MPa
Modul pružnosti : GPa
Pevnost v tlaku : MPa
Seschnutí : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :
Inzerce