Olše šedá

Dřevina : Olše šedá
Anglický název : Grey alder
Alternativní název : Speckled Alder, Thinleaf alder, Mountain alder
Latinský název : Alnus incana
Typ : Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška : m
Kmen / Průměr : m
Lokalita : Evropa, Asie
Více informací : Wikipedia
Specifická hmotnost : 0.439
Specifická hmotnost (12% MC) :
Janka Tvrdost : lbf
Modul pevnosti v ohybu : MPa
Modul pružnosti : GPa
Pevnost v tlaku : MPa
Seschnutí : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :