Javor tatarský

Dřevina Javor tatarský
Anglický název Tatarian maple
Alternativní název Tatar maple
Latinský název Acer tataricum
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška m
Kmen / Průměr m
Lokalita Rakousko, Ruská federace, Turecko
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost
Specifická hmotnost (12% MC)
Janka Tvrdost lbf
Modul pevnosti v ohybu MPa
Modul pružnosti GPa
Pevnost v tlaku MPa
Seschnutí Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT