Javor červený

Dřevina Javor červený
Anglický název Red maple
Alternativní název Swamp, Water, Soft Maple
Latinský název Acer rubrum
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška 20 - 30 m
Kmen / Průměr 0,6 - 1,0 m
Lokalita Severní Amerika
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.49
Specifická hmotnost (12% MC) 0,61
Janka Tvrdost 4230 lbf
Modul pevnosti v ohybu 92,4 MPa
Modul pružnosti 11,31 GPa
Pevnost v tlaku 45,1 MPa
Seschnutí Radial 4,0%
Tangential 8,2%
Volumetric 12,6%
T/R Ratio 2,1
m³/BDU 2,02
m³/BDMT 1,85
Ton/BDU 2,21
Tonne/BDU 2,00
Tonne/BDMT 1,84