Javor mléčný

Dřevina Javor mléčný
Anglický název Norway maple
Alternativní název
Latinský název Acer platanoides
Typ Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška m
Kmen / Průměr m
Lokalita Francie, Írán, Ruská federace, Asie
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.508
Specifická hmotnost (12% MC)
Janka Tvrdost lbf
Modul pevnosti v ohybu MPa
Modul pružnosti GPa
Pevnost v tlaku MPa
Seschnutí Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT