Javor mléčný

Dřevina : Javor mléčný
Anglický název : Norway maple
Alternativní název :
Latinský název : Acer platanoides
Typ : Tvrdé dřevo
Rozměry stromu / Výška : m
Kmen / Průměr : m
Lokalita : Francie, Írán, Ruská federace, Asie
Více informací : Wikipedia
Specifická hmotnost : 0.508
Specifická hmotnost (12% MC) :
Janka Tvrdost : lbf
Modul pevnosti v ohybu : MPa
Modul pružnosti : GPa
Pevnost v tlaku : MPa
Seschnutí : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :