Jedlovec Mertensův

Dřevina Jedlovec Mertensův
Anglický název Mountain hemlock
Alternativní název
Latinský název Tsuga mertensiana
Typ Měkké dřevo
Rozměry stromu / Výška 30 - 40 m
Kmen / Průměr 1 - 1,2 m
Lokalita Severní Amerika
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.42
Specifická hmotnost (12% MC) 0,53
Janka Tvrdost 3030 lbf
Modul pevnosti v ohybu 79,3 MPa
Modul pružnosti 9,17 GPa
Pevnost v tlaku 44,4 MPa
Seschnutí Radial 4,4%
Tangential 7,1%
Volumetric 11,1%
T/R Ratio 1,6
m³/BDU 2,59
m³/BDMT 2,38
Ton/BDU 2,95
Tonne/BDU 2,67
Tonne/BDMT 2,46