Jedlovec západní (různolistý)

Dřevina Jedlovec západní (různolistý)
Anglický název Western hemlock
Alternativní název
Latinský název Tsuga heterophylla
Typ Měkké dřevo
Rozměry stromu / Výška 50 - 60 m
Kmen / Průměr 1 - 1,5 m
Lokalita Severní Amerika
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.42
Specifická hmotnost (12% MC) 0,47
Janka Tvrdost 2400 lbf
Modul pevnosti v ohybu 77,9 MPa
Modul pružnosti 11,24 GPa
Pevnost v tlaku 37,3 MPa
Seschnutí Radial 4,2%
Tangential 7,8%
Volumetric 12,4%
T/R Ratio 1,9
m³/BDU 2,59
m³/BDMT 2,38
Ton/BDU 2,70
Tonne/BDU 2,44
Tonne/BDMT 2,25