Lípa velkolistá

Dřevina : Lípa velkolistá
Anglický název : Large leaved lime
Alternativní název : Largeleaf, Large-leaf linden, Big-leaf linden, Lime tree, Broadleaf lime
Latinský název : Tilia platyphyllos
Typ : Měkké dřevo
Rozměry stromu / Výška : m
Kmen / Průměr : m
Lokalita : Evropa
Více informací : Wikipedia
Specifická hmotnost : 0.422
Specifická hmotnost (12% MC) :
Janka Tvrdost : lbf
Modul pevnosti v ohybu : MPa
Modul pružnosti : GPa
Pevnost v tlaku : MPa
Seschnutí : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :