Tis červený

Dřevina Tis červený
Anglický název English yew
Alternativní název European yew
Latinský název Taxus baccata
Typ Měkké dřevo
Rozměry stromu / Výška 10 - 20 m
Kmen / Průměr 1 - 1,5 m
Lokalita Evropa, Afrika, Asie
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.551
Specifická hmotnost (12% MC) 0,67
Janka Tvrdost 6760 lbf
Modul pevnosti v ohybu 104,8 MPa
Modul pružnosti 9,10 GPa
Pevnost v tlaku 55,9 MPa
Seschnutí Radial 3,0%
Tangential 5,2%
Volumetric 8,2%
T/R Ratio 1,7
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT