Borovice Limba

Dřevina : Borovice Limba
Anglický název : Swiss Pine
Alternativní název : Arolla Pine
Latinský název : Pinus cembra
Typ : Měkké dřevo
Rozměry stromu / Výška : 20 m
Kmen / Průměr : m
Lokalita : Rakousko, Švýcarsko, Německo, Francie, Itálie, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Ukrajina
Více informací : Wikipedia
Specifická hmotnost : 0.35
Specifická hmotnost (12% MC) :
Janka Tvrdost : lbf
Modul pevnosti v ohybu : MPa
Modul pružnosti : GPa
Pevnost v tlaku : MPa
Seschnutí : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :