Modřín japonský

Dřevina : Modřín japonský
Anglický název : Karamatsu / Japanese larch
Alternativní název :
Latinský název : Larix leptolepis / Larix kaempferi
Typ : Měkké dřevo
Rozměry stromu / Výška : 20 - 40 m
Kmen / Průměr : 0,6 - 1 m
Lokalita : Japonsko
Více informací : Wikipedia
Specifická hmotnost : 0.414
Specifická hmotnost (12% MC) : 0,50
Janka Tvrdost : 2670 lbf
Modul pevnosti v ohybu : 80,1 MPa
Modul pružnosti : 8,76 GPa
Pevnost v tlaku : 41,4 MPa
Seschnutí : Radial : %
Tangential : %
Volumetric : %
T/R Ratio :
m³/BDU :
m³/BDMT :
Ton/BDU :
Tonne/BDU :
Tonne/BDMT :