OptiPal – software pre automatizovanú výrobu paliet a obalový

2012-01-26, 06:18
Odpověď
Odpověď s citací
OptiPal – software pre automatizovanú výrobu paliet a obalový

OptiPal – software pre automatizovanú výrobu paliet a obalový

OptiPal – software pre automatizovanú výrobu paliet a obalový

OptiPal – software pre automatizovanú výrobu paliet a obalový

OptiPal – software pre automatizovanú výrobu paliet a obalový

Optimalizačné píly DIMTER OPTICUT sú už klasikou v drevárskom priemysle a netreba ich nejako zvlášť predstavovať. Čo ale možno slovenský trh nepozná, je software OptiPal pre automatizovanú výrobu paliet a obalových materiálov na optimalizačných pílach DIMTER OPTICUT.
Ide o software určený pre automatické vyhotovenie porezovej listiny pre výrobu paliet a ich častí.
OptiPal plnoautomaticky vypočíta na základe zadaného počtu kusov paliet potrebný počet a rozmery jednotlivých častí paliet (vrchných ložných dosiek, prekladových hranolov a dosiek a spodných dosiek).

Údaje potrebné pre porez potrebných prírezov sú stlačením tlačidla odovzdané do OPTICUT-u. V stroji je možné zvoliť si jednotlivé porezové schémy a vyrobiť podľa nich prírezy.

V štandardnej výbave softwaru môže byť uložených a spravovaných až 20 najrozličnejších typov debien a paliet.

Systém taktiež umožňuje pridanie výroby bočných stien drevených obalových debien. Prepočet potrebného počtu kusov bočných dosiek prebieha taktiež systémom OptiPal podľa predloženého, resp. zadaného typu obalovej debny.

OPTIPAL Plus


Verzia softwaru OPTIPAL Plus je vybavená pred-optimalizačným softwarom. Pri tomto systéme bude obsluhe navrhnutá optimálna skladba reziva v celej dĺžke, ktorá je vopred vložená do systému ako stav na sklade. Následne systém vyhodnotí a obsluhe predloží zoznam dĺžok, ktoré majú byť použité pre výrobu požadovaných produktov tak, aby odpad z reziva bol minimálny. Spôsob spracovania dosiek, buď ako samostatné dosky alebo paketový spôsob, je v tomto prípade samozrejme zohľadnený. Vďaka tejto funkcii je možné používať software na pílach DIMTER OPTICUT (S50; S90) s posuvnou zarážkou, ale aj na DIMTER OPTICUT priebežných pílach (OC 200; 200ELITE; 450Q).

Dimter Opticut S50:
http://www.youtube.com/watch?v=ChqXmBcoXBA&feature=results_main&playnext=1&list=PL5623807CE768BE6C
Dimter Opticut S90:
http://www.youtube.com/watch?v=Qnk_uIvRdTo&feature=results_video&playnext=1&list=PL5623807CE768BE6C
Dimter Opticut 200:
http://www.youtube.com/watch?v=j5TuEyRJpyY&feature=results_video&playnext=1&list=PL701DBF15AD65B501
Dimter Opticut 450:
http://www.youtube.com/watch?v=B0a0TmorMCk&feature=results_video&playnext=1&list=PL701DBF15AD65B501

OPTIPAL Elite


Verzia OPTIPAL Elite v sebe integruje navyše aj funkciu správy zostatkových dĺžok. Vďaka nej je možné zostatkovým dĺžkam nespracovaného reziva priradiť presne definované miesto uloženia v sklade reziva. Tieto dielce budú pri ďalšom optimalizačnom procese preskúmané, či je možné ich využiť do nového porezového plánu a obsluhe bude oznámené miesto uloženia potrebných dielcov v sklade reziva . OptiPal Elite spravuje až do 500 skladových miest so zostatkovými dielcami. Pomocou inteligentnej ID (identifikačnej) technológie cez tlačenie štítkov na zostatkové dielce je sledovanie uloženia dielcov a ich využitie veľmi jednoduché a transparentné.

OPTIPAL Pro


Verzia OPTIPAL Pro umožňuje navyše oproti predošlým verziám spracovávanie variabilných šírok pri výrobe bočných stien prepravných debien. Variabilné šírky budú dovtedy kumulované, pokiaľ nebude prekročená zadaná šírka na všetkých štyroch stenách. Predpokladom na spoľahlivé fungovanie tejto funkcie je automatické šírkové meranie dosiek v OptiCut-e.

Modul OptiPal Plus a OptiPal Elite nie je možné kombinovať s modulom OptiPal Pro, nakoľko nie je možné vykonať predoptimalizáciu s variabilnými šírkami.

Uvedený software je možné využívať a viackrát už aj bol dodávaný v kombinácii so zariadeniami, ktoré boli zreťazené s inými strojmi. Taktiež je možno zreťazenie napr. s klincovacími strojmi a mnohými inými.

Naši predajcovia sa tešia na Váš záujem o ďalšie informácie. Chcete vedieť viac?
Kontaktujte nás. Dajte nám o sebe vedieť.


1992 - 2012
Ďakujeme Vám za 20 rokov spolupráce


Jana Piesecká
Marketing a PR


Král s.r.o. / Predmestská 83 / 010 01 Žilina / Slovakia
Mobil: 00421 911 500 003 / Direct: 00421 41 707150
Sekretariát: 00421 41 7241152 / Fax: 00421 41 72 411 80
Skype: Jana Piesecka
Bezplatná telefónna linka - 0800 12 12 11
Web: www.kral-zilina.sk
E-mail: jana@kral-zilina.sk

Upozornění: Na tomto fóru jsou prezentovány názory návštěvníků stránek a provozovatel portálu DŘEVAŘI.CZ nepřebírá žádnou odpovědnost za prezentované názory a ani se s nimi neztotožňuje.