Stlačený vzduch a jeho kvalita

V praxi sa stretávame so žiadosťami o pomoc pri riešení problémov na rôznych typoch zariadení, ktoré potrebujú pre svoju prácu stlačený vzduch s tým, že zariadenie nefunguje spoľahlivo.

V mnohých prípadoch je technologická príprava pracovného uzla v otázke stlačeného vzduchu zjednodušené len na pojem kubatúry, ktorú zariadenie potrebuje. Podstatná časť tohto problému – kvalita vzduchu – je opomenutá, prípadne neriešená zo strany vlastníkov technológií vôbec.

Stlačený vzduch môže obsahovať častice prachu, vody alebo oleja. V závislosti na technológií, pre ktorú je určený, sa jeho kvalita tomuto účelu musí prispôsobiť filtrami, odkaľovačmi alebo sušičkami. Kvalite stlačeného vzduchu pre jednotlivé aplikácie sa venuje norma ISO 8573-1:2010.

V prípade, že si zariadenie kupujete od nás, v dotazníku pripravenosti na montáž na túto skutočnosť upozorňujeme zároveň s určením kvality stlačeného vzduchu priamo pre Vašu potrebu.

Netreba zabúdať aj na to, že v prípade niektorých aplikácií stlačený vzduch môže byť zároveň mediátor napríklad špeciálneho mastiva (oleja), ktorý je priamo v centrálnej jednotke stlačeného vzduchu automaticky dávkovaný do systému a tým zabezpečuje napríklad pravidelné mastenie napríklad pneumatických valcov. Ak na toto zabudnete, môže to viesť napríklad ku korózii alebo k zadrhávaniu týchto častí stroja.

Viac sa dozviete vo svojom návode na obsluhu stroja alebo u nás v servise.

Král, s.r.o.
Predmestská 83
010 01 Žilina
 
Andrej Sýkora
vedúci servisného strediska
Mobil: 0911 409 419
Mail: andrej@kral-zilina.sk


Příspěvky autora Král, s. r. o.
Mohlo by Vás zajímat
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.