MŽP: Sólymos hovoril so šéfom EK na Slovensku o prioritách v ochrane životného prostredia

Zdravšie ovzdušie, účinnejšia ochrana lesov a dôslednejšie triedenie a recyklácia odpadov. Pripravované opatrenia v týchto oblastiach dnes predstavil šéf ministerstva životného prostredia (MŽP) László Sólymos na stretnutí s vedúcim Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku Ladislavom Mikom.
BRATISLAVA 13. februára (SITA) - Obidvaja vyjadrili presvedčenie, že ochrana životného prostredia a zdravia ľudí musí mať nezastupiteľné miesto v európskej aj v slovenskej legislatíve. „Investície do životného prostredia sú investíciami do nášho zdravia,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos. Stretnutie podľa Mika potvrdilo, že Slovensko aj EÚ má v oblasti ochrany životného prostredia podobné priority.

„Riešenie čistoty ovzdušia či recyklácie odpadov nie je vôbec jednoduché, ale bezpochyby pre každého občana prínosné a je dobré, že Európska únia tu má čo ponúknuť. Potešilo ma, že ministerstvo pracuje na účinnej a razantnejšej ochrane toho najcennejšieho, čo sa na Slovensku zachovalo a čo je mimoriadne i na európskej úrovni – jeho prírodného dedičstva vrátane karpatských bukových i horských lesov,“ uviedol Miko. V oblasti skvalitňovania ovzdušia, ktorého kvalitu na Slovensku EK kritizovala, Sólymos informoval zástupcu Komisie, že nedávno prijatá novela zákona o ovzduší nastavila prísnejšie limity pre veľké spaľovacie zariadenia ako teplárne, kompresorové stanice na distribúciu plynu či kotly na biomasu. Taktiež zaviedla možnosť obciam vyhlásiť nízkoemisné zóny. Envirorezort v tomto roku finančne vôbec prvýkrát podporí elektromobilitu a pracuje na Národnom programe riadenia znečisťovania ovzdušia či novej Stratégii na zlepšenie kvality ovzdušia.

Osobitnú pozornosť venuje MŽP účinnejšej ochrane lesov. Do roku 2025 chce zaistiť bezzásahový režim pre polovicu územia každého národného parku, štátne lesy v bezzásahovom režime presunúť pod správu národných parkov a zvyšné územie obhospodarovať prírode blízkym spôsobom. Poslednou prediskutovanou témou bola odpadová politika, ktorú envirorezort nastavuje tak, aby priamo motivovala obce triediť. Sólymos vyzvdihol, že MŽP presadilo v parlamente spoplatnenie ľahkých platových tašiek, ktoré sú veľkou záťažou pre životné prostredie.


Příspěvky autora SITA
Mohlo by Vás zajímat
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.