LESY: Štátni lesníci zavádzajú nový systém evidencie dreva

BANSKÁ BYSTRICA 12. augusta (SITA) - Zvýšenie tržieb a odkrytie vnútropodnikových rezerv očakáva štátny podnik Lesy Slovenskej republiky (SR) od projektu nezameniteľného označenia dreva plastovými štítkami, ktorý aktuálne začína. Projekt za približne 3 mil. eur prinesie úplnú zmenu systému vnútropodnikovej evidencie pohybu dreva a kontroly stavu zásob až po jeho predaj odberateľom.
Ako informoval generálny riaditeľ Lesov SR Peter Morong, po novom bude mať každý kmeň na štítku jedinečný čiarový kód, ktorý znemožní neskoršiu manipuláciu alebo bezdôvodné preradenie dreva do inej kvalitatívnej triedy.

"Úniky na tržbách z dôvodu zmeny kvalitatívneho zatriedenia dreva odhadujeme na dve až tri percenta z výšky tržieb. Po zavedení štítkov bude možné každý kus dreva jednoznačne identifikovať a zodpovední zamestnanci aj odberatelia budú musieť prípadnú dodatočnú zmenu kvality či nameraných rozmerov zdôvodniť," uviedol Morong s tým, že bez jednoznačnej identifikácie kmeňov je v súčasnosti takýto postup pomerne komplikovaný.

Štátny podnik Lesy SR predáva ročne drevo za približne 200 miliónov eur. Pokiaľ sa odhady úspor potvrdia, vrátia sa podľa vedenia podniku vložené prostriedky na nákup techniky a zmenu softvérového vybavenia približne v priebehu dvoch rokov.

Systém evidencie dreva pomocou štítkov s čiarovým kódom používajú aj poľské či české štátne lesy, na Slovensku podnik Vojenské lesy a majetky. Umožňuje sledovať pohyb dreva od vypíleného stromu cez manipuláciu až po predaj odberateľovi. Štítkovanie zvýši nároky na lesníkov, ktorí budú musieť denne drevo premerať, zatriediť do kvalitatívnych tried, zaevidovať a tieto údaje odoslať spolu s oskenovaným štítkom do systému. Ďalej sa však ich práca zjednoduší, pretože ďalšie pohyby dreva budú sledovať iba odčítaním čiarového kódu.

Projekt začnú skúšať v októbri na dvoch lesných správach odštepných závodov (OZ) Levice a Prešov a v priebehu budúceho roka sa postupne rozšíri na všetky ostatné OZ Lesov SR. V súčasnosti sa podnik venuje prípravným prácam a chystá verejné obstarávanie na nákup potrebného vybavenia.

Lesy SR sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku. Obhospodarujú približne 900 tis. hektárov lesných pozemkov, čo je takmer 45 % lesného pôdneho fondu Slovenska. Koncom roka 2014 zamestnával podnik 3 457 ľudí.


Příspěvky autora SITA
Mohlo by Vás zajímat
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.