AČMD opakovaně vyzývá ke zveřejnění pohledávek Lesů ČR za LESS, poukazuje na hrozící újmy na majetku státu a na nečinnost MZe

AČMD opakovaně (viz. TZ z 15.10.2012) veřejně vyzývá vedení Lesů České republiky, ministra zemědělství Petra Bendla a předsedu dozorčí rady Lesů ČR Miroslava Zámečníka, aby zveřejnili skutečný stav pohledávek Lesů ČR za krachujícím holdingem LESS, zejména pak za společností Less & Forest, tzn. stav pohledávek po lhůtě a ve lhůtě splatnosti ke 2.10.2012, tj. ke dni před čerpáním tzv. bankovních garancí, a stav ke 12.10.2012,
tj. ke dni vypovězení smluv LČR se společností Less & Forest, a aby zveřejnili výši již vyčerpaných a dosud nevyčerpaných bankovních garancí.

AČMD se důvodně obává, že představitelé Lesů ČR neinformují veřejnost pravdivě, když tvrdí, že Lesy ČR mají pohledávky dostatečně zajištěny bankovními garancemi (viz. TZ LČR z 1.10.2012), a že tyto garance úmyslně nekryjí riziko ekonomických újem na straně Lesů ČR.

„Nelze ani vyloučit, že bylo s pohledávkami Lesů ČR za LESS manipulováno a mohly být plánovaně z větší části odprodány subjektu, který dosud v insolvenčním řízení LESS nefiguruje, s cílem odvrátit vyvození reálné odpovědnosti vůči manažerům Lesů ČR za úmyslně špatně nastavené zajištění pohledávek Lesů. Je otázkou odkud by takový subjekt zajistil potřebné finance na nákup pohledávek za LESS.“ doplňuje prezident AČMD Zdeněk Valný.

AČMD výše jmenované představitele Lesů ČR a MZe opakovaně vyzývá, aby bez odkladu odstoupili z funkcí.

„Jsme svědky online tunelu na věřitele, na který AČMD upozorňuje nejméně od loňského roku. Jsme svědky lží a zamlčování skutečností na straně Lesů ČR, vyhrožování mediím žalobami za zveřejněné informace přes právní kanceláře napojené na zakázky Lesů ČR, jsme svědky nečinnosti ministra zemědělství a premiéra ČR, svědky demagogických tvrzení obhájců Dřevěné knihy a zametání jejích prvních výsledků pod koberec stejně jako výsledků kontroly NKÚ v Lesích ČR. Nečinně tomu přihlíží celá vláda, senát, sněmovna a její kompetentní výbory, kde se jindy zřizují vyšetřovací komise. Toto chování je vizitkou reálné odpovědnosti většiny parlamentních stran za správu veřejného lesního majetku a fungování lesnicko-dřevařského odvětví. Odpovědnosti stran, jejichž zástupci seděli či nadále sedí v dozorčí radě Lesů ČR či ve vedení zemědělského výboru či podvýboru pro lesní hospodářství PSP ČR. Stran, jejichž poslanci zvedli ruku pro dosazení jednoho z předních obhájců Dřevěné knihy do vedení sněmovny, paradoxně na místo po tvrdé kritičce dění v Lesích ČR. Jak výstižný signál pro voliče a veřejnost, o jejíž majetek jde…“ uzavírá prezident AČMD.*
Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů © :: 22.10.2012Příspěvky autora Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů
 • Výsledky Lesů ČR: dřevozpracovatelé v likvidaci a kynoucí chobotnice. Půl milionu je málo. Až 831 tis. Kč bez DPH denně platily LČR externím právníků

  Lukavec, 10. října 2013 - Loni odvysílala Česká televize report „Lesy platily právníkům i půl milionu za den“ (příloha 1), který vyvolal ostré reakce u veřejnosti i u České advokátní komory (příloha 2). Tehdy vládní Věci veřejné kvůli Lesům ČR vyzvaly koaliční partnery ke zvláštnímu jednání K9. Koalice vzápětí padla. Výdaje ostře kritizoval i NKÚ. Na jeho představitele podali právníci Lesů ČR trestní oznámení.
 • TISKOVÁ ZPRÁVA k novým informacím z Lesů ČR ke kauze insolvence jejich partnera LESS

  Lukavec, 29. listopadu 2012 - AČMD reaguje na včerejší tiskovou zprávu Lesů ČR (viz. příloha) a potřetí vyzývá LČR, ministra Bendla a předsedu DR LČR Zámečníka, aby zveřejnili stav pohledávek LČR za holdingem LESS po lhůtě a ve lhůtě splatnosti ke 2.10.2012, tj. ke dni před čerpáním tzv. bankovních garancí, a stav k 12.10.2012, tj. ke dni vypovězení smluv s Less & Forest, a aby vyvrátili možnost, že bylo s pohledávkami za LESS manipulováno například částečným prodejem, převodem do jiné formy (např. půjčky, podmíněné pohledávky apod.), převodem na jiný subjekt, či jinak.
 • AČMD opakovaně vyzývá ke zveřejnění pohledávek Lesů ČR za LESS, poukazuje na hrozící újmy na majetku státu a na nečinnost MZe

  AČMD opakovaně (viz. TZ z 15.10.2012) veřejně vyzývá vedení Lesů České republiky, ministra zemědělství Petra Bendla a předsedu dozorčí rady Lesů ČR Miroslava Zámečníka, aby zveřejnili skutečný stav pohledávek Lesů ČR za krachujícím holdingem LESS, zejména pak za společností Less & Forest, tzn. stav pohledávek po lhůtě a ve lhůtě splatnosti ke 2.10.2012, tj. ke dni před čerpáním tzv. bankovních garancí, a stav ke 12.10.2012,
 • TISKOVÁ ZPRÁVA k insolvenci největšího partnera Lesů ČR - společnosti LESS & Forest a LESS a.s.

  Lukavec, 1. října 2012 - Oprávněnost obav AČMD z naplnění rizika tunelu na stát a další věřitele přes systém krachů smluvních partnerů Lesů ČR se potvrzují. Na tyto obavy přitom AČMD upozornila ministra zemědělství Petra Bendla na osobním jednání dne 19. října 2011 – viz. TZ z 24.10 a 27.10.2011. Ministr přesto nepodnikl žádné kroky, které by zabránily podpisu kupních smluv na dříví na roky 2012+ mezi Lesy ČR a LESS & Forest.
 • TISKOVÁ ZPRÁVA k neseriózním obviněním Lesů ČR

  Lukavec, 27. říjen 2011 - AČMD se ohrazuje vůči nepravdivým tvrzením a obviněním státního podniku Lesy ČR, obsaženým v TZ ze dne 26.10.2011 (viz příloha). AČMD dne 24.10.2011 transparentní formou informovala veřejnost a media o jednání s ministrem zemědělství Petrem Bendlem a o doporučeních, které mu ústy svého zástupce sdělila na základě oprávněných obav z negativního vývoje v lesnicko-dřevařském sektoru následkem výsledků tendrů Lesů ČR.
Mohlo by Vás zajímat
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.