TAKÉ VÁS TRÁPÍ OTÁZKA, JAK EFEKTIVNĚJI A LÉPE KRÁTIT BOČNÍ ŘEZIVO?

Potřebujete krátit boční řezivo různých délek produktivněji, úsporněji, rychleji a hlavně bezpečněji?


Na základě narůstajícího počtu požadavků zákazníků na krácení bočního řeziva různých délek rychlejším, úspornějším a hlavně bezpečnějším způsobem jsme v naší firmě
STÖRI MANTEL zvážili možnosti našich stávajících krátících pil a připravili jsme pro zákazníky s těmito požadavky krátící pily, které je splňují.
Jako základ pro tyto pily jsou použity v praxi vyzkoušené krátící automaty KP 500 a KP 900.Ve standardním provedení jsou tyto krátící automaty vhodným řešením pro přípravu hranolů a desek ve výrobě palet a dalších dřevěných polotovarů pro výrobu obalů. Jejich konstrukce a funkce umožňují snížit těžkou fyzickou práci obsluhy, minimalizovat chybovost obsluhy a rychlou změnu krácených délek podle variability zakázek. Zároveň umožňují zpracovávat široký sortiment délek řeziva a krácení materiálu v paketu. To vše ve výsledku přináší vyšší výtěž z materiálu (až o 25%), úsporu času při zpracování materiálu a v neposlední řadě jednoduchou a bezpečnou práci obsluhy při krácení řeziva.

Krátící automaty umožňují práci v těchto režimech:


• Manuální režim
• Automatický režim

Abychom mohli splnit požadavky zákazníků na vykracování bočního řeziva, bylo potřeba výše uvedené režimy krátícího automatu doplnit o systém s tlačítky rychlé volby.
Na základě spolupráce jednotlivých oddělení naší firmy při řešení požadavků zákazníků jsme navrhli inovované krátící pily KP 500 A SPECIÁL a KP 900 A SPECIÁL.

Rozdíly mezi standardními krátícími automaty a novými speciály jsou:


• Zvýšená rychlost zavažeče na 1,5 m/s
• Zjednodušený systém zadávání požadovaných délek tlačítky rychlé volby přímo na ovládacím panelu (lze i v rukavicích)
• Zvedací robustní zavažeč
• Snímač načítání délky materiálu v zavažeči
• Upravený hardware, software a servopohon zavážeče

A jak vlastně funguje systém tlačítek rychlé volby?


Obsluha vezme boční řezivo do rukou a vizuálně zhodnotí jeho nejvhodnější nakrácení (to provádí v průběhu pořezu předchozího kusu). Jakmile zavažeč zajede pod kryt pily obsluha vloží
další materiál na vstupní stůl stroje a tlačítky rychlé volby zvolí požadovaný plán pořezu daného kusu. Po skončení pořezu předchozího kusu se zavažeč automaticky přesune na konec
založené desky a automaticky nebo po startu nožním pedálem (podle provedení stroje) začne nový pořez. Jednotlivým tlačítkům rychlé volby jsou přiřazeny zadané rozměry (rozměry jsou
uloženy v programu stroje a je možné je měnit dle potřeby). Tlačítek rychlé volby může být až deset. Při opakovaném stlačení jednoho tlačítka je z desky nařezán počet desek daný počtem
stisků (např. 2 stisky jednoho tlačítka zajistí 2 ks desek stejného rozměru). Tento proces se opakuje u každé desky, což umožňuje individuální pořez každé desky.

Jaké jsou výhody tohoto stroje?


• Jednoduché ovládání a rychlá volba rozměrů tlačítky rychlé volby
• Zvýšená produktivita práce
• Snížení počtu pracovníků (úspora mzdových nákladů)
• Snížení fyzické námahy oproti krácení na ručních krátících pilách
• Maximální bezpečnost práce na stroji (mnoho ručních krátících pil již nesplňuje požadavky na bezpečnost práce) a jak říkáme: BEZPEČNOST PRÁCE JE PRO NÁS AŽ NA 1. MÍSTĚ.
• Možnost přepnutí stroje do režimu standardního krátícího automatu (např. krácení materiálu v paketu)

Störi Mantel s.r.o.
Výrobní závod Rožnov pod Radhoštěm
tel.: +420 571 603 774
Web : www.stoerimantel.cz
E-mail : info@stoerimantel.cz*
Störi Mantel s.r.o. © :: 27.04.2012Příspěvky autora Störi Mantel s.r.o.
 • Vykracovanie materiálu efektívnejšie, produktívnejšie, lacnejšie a hlavne bezpečne!

  Spoločnosť WOOD & METALS, s.r.o. bola založená v r. 2001. Výrobný program tejto spoločnosti je zameraný na stavebné rezivo, rôzne prírezy a výrobu atypických paliet. Konateľom spoločnosti je Ing.Luboš Kvak, ktorý nám podal cennú spätnú väzbu k investícii do strojného zariadenia STÖRI MANTEL.
 • TAKÉ VÁS TRÁPÍ OTÁZKA, JAK EFEKTIVNĚJI A LÉPE KRÁTIT BOČNÍ ŘEZIVO?

  Potřebujete krátit boční řezivo různých délek produktivněji, úsporněji, rychleji a hlavně bezpečněji?

  Na základě narůstajícího počtu požadavků zákazníků na krácení bočního řeziva různých délek rychlejším, úspornějším a hlavně bezpečnějším způsobem jsme v naší firmě STÖRI MANTEL zvážili možnosti našich stávajících krátících pil a připravili jsme pro zákazníky s těmito požadavky krátící pily, které je splňují. Jako základ pro tyto pily jsou použity v praxi vyzkoušené krátící automaty KP 500 a KP 900.
 • Ako FLS šetrí Vaše peniaze...

  Píla PRO-MUS WOOD Liptovský Peter bola založená v r.1998. Jej výrobný program je zameraný na výrobu stavebného reziva do 13,5 m dĺžky, hranoly 400x400 mm, foršty 50x105-120 mm. Keď sme zvažovali v roku 2010 technologické zmeny v našej výrobe, neuvažovali sme len o jednoduchej výmene rovnaného typu stroja za novší model, ale z dôvodu stále rastúcich cien surovín a nákladov na elektrickú energiu sme pristúpili k celkom inej myšlienke technológie výroby.
Mohlo by Vás zajímat
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.