Předběžná závěrečná zpráva

12. ročníku mezinárodního veletrhu strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl WOOD-TEC se zúčastnilo celkem 213 firem a společností z 10 zemí - z ČR, Dánska, Francie, Itálie, Koreji, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Tchajwanu. Prezentovali se na čisté výstavní ploše 11 400 metrů čtverečních. Na veletrh přijelo 14 000 odborných návštěvníků z 21 zemí.


WOOD-TEC 2011 v číslech


Celková čistá výstavní plocha v m2 11 400
Celkový počet zúčastněných firem 213
Počet zúčastněných zemí 10: ČR, Dánsko, Francie, Itálie, Korea, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Tchajwan
Počet návštěvníků 14 000
Počet akreditovaných novinářů 135
Počet zemí ze kterých přijeli návštěvníci 21: Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, ČR, Francie, Itálie, Jihoafrická republika, Litva, Maďarsko, Německo, Nizozemsko,
Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie

Zveřejněné informace jsou předběžné. Konečná závěrečná zpráva bude společností Veletrhy Brno a. s. vydána po vyhodnocení všech statistických údajů. Uvádění statistické hodnoty vycházejí ze zásad zveřejňování statistických dat veletrhů a výstav sdružených v UFI.

Zahájení letošního ročníku veletrhu WOOD-TEC se mimo jiné zúčastnili Franz-Josef Bǜtfering, prezident Evropského sdružení národních asociací výrobců dřevoobráběcích strojů a zařízení (EUMABOIS), Martin Pospíšil, ředitel odboru evropských zemí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Tomáš Krejcar, ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR, Zdeněk Bezděk, prezident Svazu výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení ČR a doc. Dr. Ing. Petr Horáček, děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Dřevozpracující průmysl má dlouhodobou perspektivu


Přestože stále častěji zažíváme dopady finanční krize, hodnocení celého dřevařského sektoru z pohledu akademiků je pozitivní. Dřevozpracující průmysl má dlouhodobou perspektivu, což znamená časové období deseti, dvaceti až třiceti let. Vystavovatelé, kteří byli soustředěni v moderních pavilonech P a F, se v drtivé většině shodli, že přes trvající období ekonomické stagnace, nastalo v oboru jisté oživení trhu, například v prodeji dřevozpracujících strojů. Ukázalo se však, že majitelé firem jsou s nákupem, tedy investicemi, značně opatrní. Některé firmy se snaží dosáhnout vyššího prodeje různými bonusy a dalšími výhodami. Dřevozpracující průmysl zůstává stále roztříštěn a postrádá kooperaci. Proto by spolupráce měla stát na střech pilířích: lesnictví, dřevozpracujícím průmyslu a na jeho klíčových odběratelích.

Nábytkáři by měli obchodovat na globálním trhu


O konkurenceschopnosti malých a středních dřevozpracujících podniků v získávání surovinových zdrojů se hovořilo na panelové diskuzi. Vyplynulo z ní, že k nejistotám v oboru přispělo zvýšení cen dřeva na trhu a důsledkem je nejistota dodavatelů i odběratelů, kteří pracují pouze s minimálním výhledem. Proto jejich dlouhodobé vztahy prakticky nejsou možné. Podnikání nábytkářů v ČR by měl podpořit zejména firemní marketing, budování firemních značek, přenos inovací a aplikovaného výzkumu přímo do firmy a zřejmě i zakládání neadresných oborových asociací. Důležité je také nastartovat proces přechodu z regionálního a roztříštěného obchodu jednotlivých nábytkářů na obchodování na globálním nábytkářském trhu. Ten je totiž založen na vzájemné kooperaci a společných aktivitách českých nábytkářů v oblasti inovací a marketingu.

Musí se pracovat na strategii přežití


Pro funkčnost lesnicko-dřevařského sektoru je podle odborníků třeba začít intenzivně pracovat na strategii přežití, neboť další stagnace by znamenala jeho zánik. Proto je v tomto oboru nutno využít každou aktivitu, která přibližuje nové technologie, inovace a výsledky výzkumu. V současnosti je vysoký podíl zahraničního kapitálu u klíčových zpracovatelů. Stále také trvá stagnace rozvoje středních a malých zpracovatelů. Navíc se dlouhodobě nerozvíjí oborový výzkum a vývoj, v sektoru je také omezený transfer technologií a firmy v nevyužívají možnosti podpory podnikání a dlouhodobě se nevěnují marketingu.
Podle odborníků se musí změnit proces obchodních zvyklostí, jen tak lze zvýšit konkurenceschopnost. Toho lze dosáhnout například pomocí klastrů. Významnou roli v tomto směru hraje Mezinárodní veletrh strojů, nástrojů, zařízení a materiálů pro dřevozpracující průmysl WOOD-TEC.

Odborný doprovodný program se zaměřil na nové materiály a na budoucnost lesů


Cílem letošního ročníku bylo tedy spojit lesní hospodáře, dřevozpracující průmysl a finální producenty. Zaměřil se na to i odborný doprovodný program, který pořádala Lesnická a dřevařská fakulta Mendlovy univerzity v Brně. Témata se týkala mimo jiné konkurenceschopnosti českého dřeva, pokrokových materiálů a techniky v nábytkářství i hospodaření v lesích v Evropské unii. Podle Evropské výhledové studie lesnického sektoru, která zahrnuje 40 států Evropy (bez Ruska) bude mírně pokračovat nárůst celkové výměry lesů, asi o šest procent do roku 2030. Evropa se domnívá, že dojde k mírnému nárůstu spotřeby výrobků ze dřeva asi o 15 procent do roku 2030 a k výraznému nárůstu spotřeby energie ze dřeva (o 35 procent). Velký úspěch měla soutěž pro veřejnost „Poznejte naše dřevo“, které se denně účastnilo kolem 500 lidí.

Téměř všichni vystavovatelé představili novinky


Vzhledem k tomu, že periodicita veletrhu WOOD-TEC je dvouletá, téměř všichni vystavovatelé přijeli do Brna s novinkami. Briketovací lis Gross GmbH představila firma Eurotooling s.r.o., premiéru na českém trhu mělo CNC obráběcí centrum TECH Z2 ze společnosti PANAS, spol. s r.o., největším tahákem v expozici firmy TEKMA spol. s.r.o. byla vertikální CNC vrtačka BIESSE model SKIPPER V31, Novinkou v expozici STÖRI MANTEL, s.r.o. byl sbíjecí automat na palety SMPA 500.1 Electric Drive a nové kotoučové frézy s pájenými tvrdokovovými plátky prezentovala firma CTs - Clever Tools s.r.o. Řadu novinek v oblasti nábytkového kování měly firmy Schachenmayer spol. s r.o. a Blum s.r.o.
Prakticky všechny zúčastněné firmy prezentovaly ve svých expozicích své inovované produkty.

O veletrhu řekli:


Franz-Josef Bǜtfering, prezident EUMABOIS:
Pro výrobce nábytku a dřevozpracující průmysl ve střední a východní Evropě je veletrh WOOD-TEC klíčovou událostí. Odborníci na něm hledají a porovnávají nové technologie a získávají další cenné informace při jednání mezi specialisty.

Petr Horáček, děkan Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně:
Myslím si, že veletrh je příkladem toho, že i přes recesi sem firmy přijíždějí. Vědí, že se musí prezentovat a jít stále kupředu s nějakým vývojem. Na to fakulta reaguje tím způsobem, že se snaží být fakultou otevřenou. Zaměřujeme se na to, že zveme odborníky z praxe, aby studentům vykládali o hospodaření a o posledních novinkách, se kterými v tomto sektoru pracují. Nechceme být pouze akademici. Současně se snažíme dělat výzkum na zakázku pro praxi.

Norbert Schmidt, obchodní náměstek generálního ředitele Veletrhy Brno, a.s:
Od roku 1999 začala spolupráce s Evropským sdružením národních asociací výrobců dřevoobráběcích strojů a zařízení (EUMABOIS). I proto má veletrh WOOD-TEC dobrou budoucnost. Přes stagnaci tohoto odvětví se firmy na veletrhu prezentují, protože veletrhu důvěřují.

Zdeněk Bezděk, prezident Svazu výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení ČR:
WOOD-TEC vždy byl a bude tradičním a významným veletrhem v oblasti zpracování dřeva v regionu střední a východní Evropy. Představuje velkou šanci jak pro vystavovatele, tak i pro návštěvníky, neboť poskytuje komplexní nabídku v tomto oboru. Náš svaz je spolupořadatelem a odborným garantem této prestižní akce. Přestože jsme v minulých letech pocítili a nyní ještě částečně pociťujeme pokles zakázek v důsledku celosvětové krize, věříme, že nastane v našem oboru zlepšení. Účast na veletrhu proto bereme jako velkou příležitost představit novinky pro dřevozpracující technologii široké odborné veřejnosti.

Evžen Rojek, výkonný ředitel a člen představenstva, ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s.:
Je vhodné, že veletrh WOOD-TEC se koná ve dvouletých cyklech. Firmy totiž mají možnost a čas přijít na veletrh s nějakou inovací. Je to důležité také pro zákazníky, kteří tuto akci navštěvují. WOOD-TEC má jako dobrý veletrh obrovskou prestiž, podařilo se z něho udělat mezinárodní veletrh. Například letos nás navštívili naši obchodní přátelé z Německa, Anglie, Maďarska, což jsme ani neočekávali. Pro naši firmu se veletrh opět vydařil. Nezapomínejme, že jde také o budování našeho image.

Ján Mažgút, ředitel divize Pily na dřevo, Pilous – pásové pily s.r.o.:
Je dobře, že nás navštěvuje především odborná veřejnost. Uzavřeli jsme dokonce nějaké obchody, dá se říci, že pro naši firmu je tento veletrh úspěšný. Účastníme se veletrhu od prvního ročníku, nedovedeme si představit, že bychom zde chyběli.

Tomáš Vystyd, jednatel Felder Group CZ:
Na tomto veletrhu v Brně se musíme prezentovat, musíme lidem ukázat jak jsme silná firma a co vše umíme. Samozřejmě nám WOOD-TEC slouží už léta k obchodním jednáním a představení novinek.

Daniel Fořt, ředitel Schachermayer, spol. s r.o.:
Účast návštěvníků v naší expozici byla až překvapující, a to hlavně lidí, kteří jsou z branže. Ty jsou pro nás cílovou skupinou. Firma nelituje své účasti na veletrhu, jsme spokojeni. Dále nás samozřejmě navštívili naši stálí zákazníci, bylo tu ale i hodně potenciálních zájemců. Kontakty vyhodnotíme až po skončení veletrhu.

Alena Křečková
manažer PR a reklamy
WOOD-TEC
www.wood-tec.cz*
WOOD-TEC Veletrhy Brno © :: 24.10.2011Příspěvky autora WOOD-TEC Veletrhy Brno
 • WOOD-TEC potvrdil svou pozici nejdůležitější dřevařské a nábytkářské události pro Česko a Slovensko - předběžná záverečná zpráva

  Automatizace, robotizace a digitalizace ve zpracování dřeva a výrobě nábytku – to jsou hlavní trendy, které představil patnáctý ročník Mezinárodního veletrhu pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC, který je zaštítěn podporou světového sdružení EUMABOIS. Právě zaměření na průmysl 4.0 odráží poptávku zpracovatelů dřeva a nábytkářů, kteří řeší způsob zvládání zakázek při aktuálním nedostatku kvalifikovaných pracovních sil.
 • WOOD-TEC 2017: vrací se WOOD-TEC aréna, novinkou bude exponátová soutěž

  V pořadí již 15. ročník Mezinárodního veletrhu pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC proběhne na brněnském výstavišti od 31. 10. do 3. 11. 2017. Jedná se o nejdůležitější veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl v České republice a na Slovensku.
 • WOOD-TEC 2015 – efektivní místo pro Vaši prezentaci

  Přípravy na 14.ročník dřevařského veletrhu WOOD-TEC jsou již v plném proudu. Od úterý 20.října do pátku 23.října bude brněnské výstaviště patřit opět všem milovníkům dřeva. Představí se zde celá řada firem a společností, které budou prezentovat široké portfólio výrobků, ať již strojů, nástrojů, materiálů či zařízení pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl.
 • Výrobě nábytku v ČR se v poslední době daří.

  Ve dnech 20. až 23. října se na brněnském výstavišti uskuteční již 14. ročník mezinárodního veletrhu pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC. Více než 200 firem a 190 světových značek se bude prezentovat v pavilonech V a F a přilehlých volných plochách. Nábytkářskému průmyslu bude patřit pavilon F. Výrobě nábytku v České republice se v poslední době daří. Ukazují to i nejnovější statistická data zveřejněná Asociací českých nábytkářů (AČN).
 • WOOD-TEC se stává česko-slovenským veletrhem

  Přípravy na mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOOD-TEC, který se uskuteční od úterý 20. do pátku 23. října na brněnském výstavišti, vrcholí. V letošním roce je patrný výrazný nárůst zájmu vystavovatelů o účast na tomto česko-slovenském dřevařském veletrhu, a to hlavně v segmentu stroje, nástroje a zařízení.
Mohlo by Vás zajímat
 • Vykracovanie materiálu efektívnejšie, produktívnejšie, lacnejšie a hlavne bezpečne!

  Spoločnosť WOOD & METALS, s.r.o. bola založená v r. 2001. Výrobný program tejto spoločnosti je zameraný na stavebné rezivo, rôzne prírezy a výrobu atypických paliet. Konateľom spoločnosti je Ing.Luboš Kvak, ktorý nám podal cennú spätnú väzbu k investícii do strojného zariadenia STÖRI MANTEL.
 • Veselé Vianoce a šťastný Nový rok praje Tekma SK, spol. s r.o.

  Spoločnosť Tekma SK, spol. s r.o., pôsobiaca na slovenskom trhu ako výhradný distribútor drevoobrábacích technológií od renomovaných firiem ako Biesse, Costa, Cefla, ďakuje všetkým svojím zákazníkom, dodávateľom a obchodným partnerom za podporu a pretrvávajúcu spoluprácu v roku 2012.
 • TISKOVÁ ZPRÁVA k novým informacím z Lesů ČR ke kauze insolvence jejich partnera LESS

  Lukavec, 29. listopadu 2012 - AČMD reaguje na včerejší tiskovou zprávu Lesů ČR (viz. příloha) a potřetí vyzývá LČR, ministra Bendla a předsedu DR LČR Zámečníka, aby zveřejnili stav pohledávek LČR za holdingem LESS po lhůtě a ve lhůtě splatnosti ke 2.10.2012, tj. ke dni před čerpáním tzv. bankovních garancí, a stav k 12.10.2012, tj. ke dni vypovězení smluv s Less & Forest, a aby vyvrátili možnost, že bylo s pohledávkami za LESS manipulováno například částečným prodejem, převodem do jiné formy (např. půjčky, podmíněné pohledávky apod.), převodem na jiný subjekt, či jinak.
 • Smrad vanie z Národného lesníckeho centra (Redakčná poznámka)

  Minulý týždeň bola zverejnená informácia o neznámom portáli forestportal.nlcsk.org , ktorého vytvorenie si pred niekoľkými rokmi objednalo Národné lesnícke centrum (NLC) a na ktorý nám Európska únia prispela sumou 700-­tisíc EUR. Pre tých, ktorí túto správu nezachytili, je k dispozícií následovné video.
 • Víťaz veľtrhu Linumexpo 2012: 5-osé CNC obrábacie centrum HOLZ-HER

  Na tohtoročnej výstave Lignumexpo v Nitre si cenu veľtrhu v kategórii Stroje na obrábanie a tvárnenie dreva odnieslo 5-osé CNC obrábacie centrum od firmy HOLZ-HER, model Pro Master 7225. Ako jediný CNC stroj na výstave mal konfiguráciu s 5-osím elektrovretenom, ktoré bolo možné priamo sledovať priamo pri obrábaní materiálov. Návštevníci mohli vidieť obrábanie masívneho dreva a aj MDF materiálov.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.