Smrk Engelmannův

Dřevina : Smrk Engelmannův
Anglický název : Engelmann spruce
Alternativní název :
Latinský název : Picea engelmannii
Typ : Měkké dřevo
Rozměry stromu / Výška : 40 m
Kmen / Průměr : 1 m
Lokalita : Severní Amerika
Více informací : Wikipedia
Specifická hmotnost : 0.33
Specifická hmotnost (12% MC) : 0,39
Janka Tvrdost : 1740 lbf
Modul pevnosti v ohybu : 62,2 MPa
Modul pružnosti : 9,44 GPa
Pevnost v tlaku : 31,5 MPa
Seschnutí : Radial : 3,8%
Tangential : 7,1%
Volumetric : 11,0%
T/R Ratio : 1,9
m³/BDU : 3,30
m³/BDMT : 3,03
Ton/BDU : 3,08
Tonne/BDU : 2,79
Tonne/BDMT : 2,57
Inzerce