Modřín japonský

Dřevina Modřín japonský
Anglický název Karamatsu / Japanese larch
Alternativní název
Latinský název Larix leptolepis / Larix kaempferi
Typ Měkké dřevo
Rozměry stromu / Výška 20 - 40 m
Kmen / Průměr 0,6 - 1 m
Lokalita Japonsko
Více informací Wikipedia

Specifická hmotnost 0.414
Specifická hmotnost (12% MC) 0,50
Janka Tvrdost 2670 lbf
Modul pevnosti v ohybu 80,1 MPa
Modul pružnosti 8,76 GPa
Pevnost v tlaku 41,4 MPa
Seschnutí Radial %
Tangential %
Volumetric %
T/R Ratio
m³/BDU
m³/BDMT
Ton/BDU
Tonne/BDU
Tonne/BDMT