KitchenDraw - grafický program

2012-02-16, 07:55
Odpověď
Odpověď s citací
KitchenDraw - grafický program

KitchenDraw - grafický program

KitchenDraw - grafický program

KitchenDraw - grafický program

KitchenDraw - grafický program

Používanie KitchenDraw je naozaj veľmi jednoduché!


Prvky umiestňujete pomocou myši, podobne ako keby ste posúvali makety vystrihnuté z papiera. Žiaden problém s pracovnými rovinami. Dĺžkové prvky (sokle, svetelné lišty, rímsy, hrany pracovných dosiek) sa generujú automaticky. Jednoducho pohoda.

KitchenDraw Vám ušetrí more času a nervov!


Všetky nutné súčasti projektu pre Vášho zákazníka sa tvoria paralelne (grafický projekt, nárysy, perspektívy, cenové kalkulácie a ponuky, atď.); ľubovoľná modifikácia ktoréhokoľvek prvku v jednom z dokumentov sa prejaví automaticky i v dokumentoch ostatných.
Podľa zložitosti projektu je potrebných 15 až 60 minút k tvorbe kompletnej dokumentácie pre jeden projekt.

S KitchenDraw môžete robiť naozaj všetko!


Môžete ľahko vytvoriť komplikované miestnosti so šikmými stropmi v podkroví, oblúkové steny, trámy, schody, sĺpy, atď. Tieto miestnosti potom môžete zariadiť podľa potreby, vďaka dynamickým funkciám KitchenDraw mnohopočetnými parametrickými prvkami s katalógov. Na stránkach výrobcu je veľké množstvo kataógov k stiahnutiu.
Môžete dokonca vytvoriť svoje vlastné katalógy nábytku vďaka revolučnému nástroju MobiScript.

KitchenDraw vytvára profesionálnu dokumentáciu!


Pomocou KitchenDraw realizujete vysoko odborné a kompletné dokumenty pre zákazníka, čo Vám vytvára silnú pozíciu a výhodu v dôležitom okamihu rozhodovania nákupu zákazníka. Dokumenty generované do MS Wordu, kde ich môžete pohodlne upraviť. Samozrejme si môžete pripraviť vlasté šablóny dokumentov, čo ešte viac zefektívni Vašu prácu.
http://www.kitchendraw.com/CZE/custumerdocs.htm

KitchenDraw je dostupný pre všetkých!


Nepotrebujete investovať do nákupu softwaru. Neplatíte žiadnu ročnú podporu ani upgrady. Investujete len do pracovného času, cez ktorý naozaj tvoríte reálny projekt pre Vášho zákazníka.

Stiahnite si KitchenDraw zadarmo: http://www.kitchendraw.com/CZE/downloadcheck.asp
Prvých 20 hodín máte na otestovanie bez poplatku!

Potom môžete zakúpiť pracovné hodiny 3€/hodinu. Program počíta iba minúty práce v ňom a nie dobu spustenia aplikácie. Takže ak prepnete do Wordu, hodiny stoja.

Nemajte strach z KitchenDraw – je naozaj prívetivý.


Nemusíte sa obávať, že miniete obrovské množstvo hodín. KitchenDraw je naozaj efektívny. Na jeden projekt potrebuje návrhár v priemere 15 - 60 minút, prípadne i viac, ak sa jedná o neštandardne zložitý projekt.
Ak sa stanete pravideľný používateľom získate bezplatne množstvo bonusových hodín, čo znamená, že sa Vám náklady môžu znížiť až na 1€/hodinu.
http://www.kitchendraw.com/CZE/pricing.htm
A k tomu ďalším plusom je fakt, že môžete pracovať vo Vašej firme v KitchenDraw na viacerých počítačoch v sieti na jedno konto.
Neváhajte a vyskúšajte.
Aby sme nezabudli - podpora KitchenDraw cez email je zadarmo.

Obchodní dokumentace


KitchenDraw Vám umožní vytvořit grafické dokumenty a nabídky výnikající kvality pro Vaše zákazníky, dodavatele, montážníky a pro vedoucího prodeje..
Kótované plány
v barvě, obsahující :
- Reference každého artiklu,
- Kóty,
- Okótované technické symboly (umístění elekřiny, vody, plynu atd.)
- Šipky a pomocné komentáře
Tisk v žádaném měřítku s razítkem.

Technické nárysy
kompletní a přesné, obsahující :
- Reference prvků,
- Jejich rozměry,
- Okótované technické symboly (umístění elekřiny, vody, plynu atd.)
- Šipky a pomocné komentáře
Tisk v žádaném měřítku s razítkem.

Perspektiva "drátová"
k eventuelnímu ručnímu dokončení.

Perspektiva realistická
s texturou materiálu a vrženými stíny, s prfektním a kvalitním výsledkem.

Nabídky, faktury, objednávky, dodací listy atd.
vytvořené pod Microsoft WORD (od verze 6.0).
Tyto dokumenty mohou býti upravené a dokonce nové typy mohou býti Vámi vytvořené.

Perspektiva "fotorealistická"
Trochu delší k výpočtu...
... ALE S JAKÝM VÝSLEDKEM !!!
K natisknutí na vhodný papír k dosažení optimálního efektu.

Statistiky které Vám umožní zpracovat k udané periodě Váš obrat, marže každého prodavače a každé prodejny. A to vše dle modelu, typu produktu atd.
K exportu do tabulátoru jako např. Excel pro vytváření zvláštních dokumentů (výplaty, přehledy a sledování aktivit, atd.).

Technické údaje


Základní údaje
- Mnohojazyčnost programu, katalogů a vytvořených dokumentů,
- Možnost řízení více prodejních míst s několika prodejci,
- Přístup přes heslo s možností omezení určitých funkcí pro zvolenéuživatele,
- Umožňuje pracovat na izolovaném PC nebo v síti,
- Automatická synchronizace dat,
- Diskrétní ochranný systém (bez klíče, diskety, etc.),
- Systém školení a technické podpory on-line(Tele-asistence),
- Možnost rozšířit nebo personalizovat funkce Kitchendraw díky SDK KitchenDraw,
- Pracuje pod Windows 95, 98, Me, NT4, 2000 a XP.

Funkce k tvorbě projektu
- Půdorys místnosti nebo celé prodejny či expozice,
- Asistent k umisťování zdí,
- Totální kontrola konstrukce zdí (počet, délka, výška, tloušťka, úhly mezi zdmi, barvy v půdorysu a v perspektivě),
- Nástroj k triangulaci na přesnou definici úhlu mezi zdmi,
- Možnost zdí zakulacených, podkrovních, střešního štítu etc.
- Možnost přidělení textur na zdi (50 textur v programu, navíc Vaše vlastní struktury ve formátu .JPG ou .BMP),
- Vícestylové stavební prvky ; otvory se upravují automaticky
- Umísťování prvků myší ("drag and drop") s automatickým polohováním, v půdorysu nebo v nárysu,
- Možnost smíšení objektů z různých katalogů a rozdílných povrchových úprav v jednom projektu,
- Automatické umisťování lineárních prvků (podlahové lišty, římsy, atd.) a pracovních desek (s odpovídající a přesnou cenovou kalkulací a řízením spojů),
- Výkonné funkce tvorby šablon umožňujících umístění lineárních prvků nebo ploch (speciální prac. desky, podia, zvlláštní tvary panelů, vydlážděných zón, atd.),
- Dlažba a obklady s kontrolou umístění a orientací formátů (automatický výpočet ploch),
- Velké množství technických symbolů (elektro., voda, plyn, atd.),
- Ruční nebo automatické kótování v půdorysu nebo nárysu (rozměry i umístění kót),
- Symbolů k okótování úhlů a poloměrů,
- Umístění textových zón a šipek
- Import objektů nebo celků,
- Import obrázků .WMF, .BMP et .JPG s možností umístění do šablony.

Funkce ediční
- Přemístění a rotace udáním hodnot nebo přímo myší,
- Změna atributů prvků vzhledem k jejich možným variacím definovaným v katalogu (rozměry, model, povrch. úprava, úchytky, atd.), a to celkově nebo pouze pro určité objekty,
- Funkce "Anulovat" (jedna úroveň),
- Funkce "Vyjmout", "Kopírovat", "Vložit", "Seskupit", "Oddělit",
- Možnost otevření dvířek nebo zásuvek u nábytku
- Ovládání voleb nebo komponentů přidělených prvků,
- Symetrie celku prvků s řízením jejich směru a změnou referencí.

Funkce zobrazení a tisku
- Zobrazení : půdorys, nárys, perspektiva (drátová, realistická,fotorealistická ), cenová kalkulace, soupis dílců a jejich formátů, kompletní kusovník,
- Způsob zobrazení ve 3D en temps réel (virtuální dynamická reailita - možnost se "procházet" vytvořeným interiérem),
- Kopie scény na server KitchenDraw k tomu, aby ji zákazník mohl na dálku vizualizovat a případně do ní zasáhnout (funkce KDWebShow)
- Volby pro výkres (slabá ryska pro ruční dokončení, barvy, vržené stíny, textury, pozadí, atd.),
- Volba stanoviště pozorovatele přímo v perspektivě,
- Parametrování svěrtelného zdroje (směr, intenzita, kontrast),
- Četné funkce lupy (dopředu, dozadu, předchozí, přizpůsobenáobrazovce, zobrazení všech artiklů scény),
- Lupa a centráž současného pohledu pomocí kolečka na myší,
- Zobrazení a tisk po vrstvách (zdi, kóty, skříňky, pracovní desky ...),
- Funkce "Skrýt" a "Zobrazit",
- Označení prvků v půdorysu a nárysu (pořadové číslo, reference v katalogu, ...),
- Tisk půdorysu a nárysu v měřítku,
- Tisk plánu s možností razítka,
- Tisk možný pro veškeré okolí kompatibilní s Windows (i pro tiskárny vektorové),
- Tvorba a tisk dokumentů kalkulovaných v Microsoft Word (Verze 95 a pozdější).
- Realizace animace ve formátu .AVI.

Funkce cenových kalkulací
- Konfigurace cenových kakulací a marží podle katalogu, modelu, rodu produktu, a dokonce i referenci (hodnota bodu, nákupní koeficient, prodejní koeficient),
- Nastavení několika rozdilných sazeb DPH,
- Kompatibilní s EURO,
- Vedení několika deviz,
- Tvorba nabídek s DPH nebo bez DPH,
- Modifikace a úprava cen, aplikování zvláštních podmínek, rabaty zákazníkovi (dle daného oprávnění uživatele definované administrátorem prodejny ),
- Modifikace referenčního čísla nebo označení
- Možnost nezobrazit objekt v cenové nabídce, i když je viditelný na grafickém výstupu,
- Doplnění o volné prvky pouze pro kalkulaci cenové nabídky(které nejsou obsažené v žádném katalogu) .
- Tvorba a tisk dokumentů kalkulovaných v Microsoft Word (Verze 95 a pozdější) :cenová nabídka, faktura, objednávka, tabulka marží, atd.,
- Možnost úpravy dokumentů a případného vytvoření nových (možnoststažení potřebné dokumentace).

Funkce "katalog"
- Mobiscript - jednoduchý a rychlý nástroj k modifikaci standardního katalogu či tvorbě a aktualizaci nových verzí katalogu (není třeba je vytvářet graficky),
- Import objektů 3D ve formátu .3DS vytvořených v programu 3DSMax, popř. jiných obdobných programech,
- Export ve formátu XML k automatické tvorbě katalogů tištěných a vycházenících z katalogu KitchenDraw,
- Tvorba vignet 3D znázorňujících prvek k realizaci tištěných katalogů nebo katalogů elektronických (formát .WMF).
- Nástroj k tvorbě katalogů doplňkových v textové podobě (el. přístroje, sanitární vybavení, příslušenství, práce, atd.).

Funkce výměny dat
- Import souborů ve formátu : .BMP, .JPG, .WMF, .DXF 2D (jako základ k vytvoření půdorysu zdí dle existující dokumentace z jiných programů), .DXF 3D,
- Export souborů ve formátu : .BMP, .JPG, .WMF, .DXF (2D pro základy plánů), .TXT (seznam prvků současného projektu), .TXT (řídící data).
- Kopie obrázků, tabulek cenové nabídky nebo tabulek statistických do Schránky
- Zaslání přes E-mail souboru "Objednávka" dodavatelům,
- Export výkresů speciálních pracovních desek do souborů .DXF

CAD systémy
Smreková 3378/5 Zvolen
Office: Terezie Vansovej 1 Zvolen
Mobile:0903532021
email: info@cadsystemy.sk
web: http://www.cadsystemy.sk

Upozornění: Na tomto fóru jsou prezentovány názory návštěvníků stránek a provozovatel portálu DŘEVAŘI.CZ nepřebírá žádnou odpovědnost za prezentované názory a ani se s nimi neztotožňuje.